Valkas novada publiskās bibliotēkas

Valkas pagasta
 bibliotēka

 

 

 

Lasītāju apkalpošana Lugažos

Lugažu muiža, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV- 4701

Tel. 28657306

luse.biblioteka@valka.lv

 

 

 

 

 

 

 Lasītāju apkalpošana Sēļos

Māja 22, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV- 4723

 Tel. 28657306

 luse.biblioteka@valka.lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Zinaida Veise

Darba laiks:

Otrdiena 9.00 - 17.00

Ceturtdiena 9.00 - 17.00

 

 

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00 - 16.00

Trešdiena 8.00 - 16.00

Piektdiena 8.00 - 16.00

 

 Katra mēneša pēdējā piektdiena - metodiskā diena. Bibliotēka slēgta.

 

 

 

 

Ērģemes pagasta bibliotēka

 

 

 

„Arkādijas’’, Ērģemes pagasts,

Valkas novads, LV-4711

Tālr. 26204779

ergemesbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Kondratjeva

 

 

 

Turnas nodaļa

„Valžkalni”, Ērģemes pagasts,

Valkas novads LV- 4711

Mob.tālr.28600398

turnasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotekāre:

Daiga Ūdre

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00–15:00

Otrdiena 8:00-15:00

Trešdiena 10:00–17:00

Ceturtdiena 8:00– 15:00

Piektdiena 8:00-15:00

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-13:00

Trešdiena 9:00-13:00

Ērģemes bibliotēka ir vieta, kurā katrs apmeklētājs ir gaidīts, vieta, kur atrast atbildes uz sev radušajiem jautājumiem. Bibliotēkas vadītāja veic grāmatu pienešanu mājās tiem, kas paši nespēj apmeklēt bibliotēku kādu iemeslu dēļ.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

 

Kārķu pagasta bibliotēka

„Ausmas”, Kārķu pagasts,

Valkas novads, LV- 4716

 

Tālr: 26465931

karkubiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:
Inga Bāliņa

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-18:00

Otrdiena 9:00-16:00

Trešdiena 9:00-16:00

Ceturtdiena 9:00-16:00

Piektdiena 9:00-16:00

 

Kopš 2008. gada bibliotēka atrodas skaistās, izremontētās telpās, kurām doti krāsu nosaukumi – zilā istaba, zaļā istaba, raibā istaba un bērnu stūrītis.

 

Bibliotēkas krājums ir daudzveidīgs - tajā ietilpst nozaru literatūra, daiļliteratūra, literatūra bērniem un jauniešiem, uzziņu izdevumi, periodiskie izdevumi, audiovizuāli un elektroniski dokumenti, novadpētniecības materiāli, spēles. Ik gadu tiek abonēti vairāk nekā 20 nosaukumu žurnālu. Bibliotēkā ir iespēja izmantot datorus un internetu, kopēt, printēt, skenēt dokumentus, pieejamas datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Latvijas filmu portāls www.filmas.lv.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

Vijciema pagasta bibliotēka

„Druvas”, Vijciema pagasts,

Valkas novads, LV- 4733

 

Mob.tālr. 27326139

E-pasts: vijciemabiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Aija Brasle

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-17:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

Katra mēneša pirmā sestdiena 9:30 - 13:30

 

 

Vijciema bibliotēkai turpat kaimiņos atrodas bērnudārza grupiņa, ar kuru laika gaitā izveidojusies veiksmīga sadarbība. Galvenokārt kopā darbojamies projektā "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija". Vijciemā ir interesanti tūrisma apskates objekti, piemēram, luterāņu baznīca un čiekurkalte, par kurām materiāli atrodami arī bibliotēkā. Katru gadu septembrī Vijciemā notiek Muižas svētki, kuros aktīvi iesaistās bibliotēka, rīkojot dzejas dienu.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv.

 

Zvārtavas pagasta bibliotēka

Luturskola, Zvārtavas pagasts,

Valkas novads, LV-4735

 

Tālr: 22034783

E-pasts: zvartavasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Ineta Namniece

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00–13:00

Otrdiena 8:00-13:00

Trešdiena 8:00-13:00

Ceturtdiena 8:00-13:00

 

 

Zvārtavas pagasta bibliotēka atrodas skaistā vietā - visapkārt lauki un meži. Bibliotēkā notiek daudz un dažādas vietējo iedzīvotāju hobiju izstādes. Savukārt sadarbībā ar sociālo darbinieci notiek radošās darbnīcas bērniem. Vienu reizi mēnesī bibliotekāre ar grāmatām dodas uz vietējo skolu.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .