Valkas novada publiskās bibliotēkas

Valkas pagasta Lugažu bibliotēka

Lugažu muiža, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV- 4701

 

Tel. 25425496

lugazubiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Zinaida Veise

Darba laiks:

Otrdiena 9.00-17.00

Trešdiena 9.00-17.00

Ceturtdiena 9.00-17.00

 

Valkas pagasta Lugažu bibliotēka atrodas ļoti skaistā vietā- “Lugažu muižas” ēkā, senatnīga parka vidū un atrodas ļoti tuvu Valkai, tikai 4 km. Varam lepoties ar patiesi plašām, gaišām telpām.

 

Lasītavā ir pieejams bagātīgs dažādu žurnālu klāsts, kurus ir iespējams ņemt lasīšanā arī uz mājām. Katru ceturksni krājums tiek papildināts ar jaunākām, lasītājus interesējošām grāmatām.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

 

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka

Māja 22, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV- 4723

 

Tālr. 28657306

selubiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:
Dzidra Jevsejeva

Darba laiks:

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceutrtdiena 9:00-17:00

 

Katra mēneša pedējā trešdienā

bibliotēka slēgta -

spodrības diena un grāmatu pienešana mājās

 

Sēļu bibliotēka lasītājiem piedāvā literatūru latviešu un krievu valodā. Tos, kas lasa krievu valodā, gaida īpaši plašs literatūras piedāvājums.

 

Par novadpētniecības darbu bibliotēkā var lasīt TE.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

Ērģemes pagasta bibliotēka

„Arkādijas’’, Ērģemes pagasts,

Valkas novads, LV-4711

 

Tālr. 26204779

ergemesbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:
Līga Kondratjeva

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00–15:00

Otrdiena 8:00-15:00

Trešdiena 10:00–17:00

Ceturtdiena 8:00– 15:00

Piektdiena 8:00-15:00

 

Ērģemes bibliotēka ir vieta, kurā katrs apmeklētājs ir gaidīts, vieta, kur atrast atbildes uz sev radušajiem jautājumiem. Bibliotēkas vadītāja veic grāmatu pienešanu mājās tiem, kas paši nespēj apmeklēt bibliotēku kādu iemeslu dēļ.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

 


Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka

„Valžkalni”, Ērģemes pagasts,

Valkas novads LV- 4711

 

Mob.tālr.28600398

turnasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:
Daiga Ūdre

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00- 15:00

Trešdiena 8:00-15:00

Ceturtdiena 8:00-15:00

 

Plkst. 15.00- 16.00 grāmatu pienešana mājās

 

Turnas bibliotēka atrodas Ērģemes pagasta Turnas Tautas nama ēkā. Pateicoties veiksmīgajam bibliotēkas novietojumam, bibliotēkai un tautas namam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība dažādu pasākumu rīkošanā.

 

Turnas bibliotēkas krājumā atradīsies interesējošā literatūra un interesantas galda spēles gan lieliem, gan maziem.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

Kārķu pagasta bibliotēka

„Ausmas”, Kārķu pagasts,

Valkas novads, LV- 4716

 

Tālr: 26465931

karkubiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:
Inga Bāliņa

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-18:00

Otrdiena 9:00-16:00

Trešdiena 9:00-16:00

Ceturtdiena 9:00-16:00

Piektdiena 9:00-16:00

 

Kopš 2008. gada bibliotēka atrodas skaistās, izremontētās telpās, kurām doti krāsu nosaukumi – zilā istaba, zaļā istaba, raibā istaba un bērnu stūrītis.

 

Bibliotēkas krājums ir daudzveidīgs - tajā ietilpst nozaru literatūra, daiļliteratūra, literatūra bērniem un jauniešiem, uzziņu izdevumi, periodiskie izdevumi, audiovizuāli un elektroniski dokumenti, novadpētniecības materiāli, spēles. Ik gadu tiek abonēti vairāk nekā 20 nosaukumu žurnālu. Bibliotēkā ir iespēja izmantot datorus un internetu, kopēt, printēt, skenēt dokumentus, pieejamas datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Latvijas filmu portāls www.filmas.lv.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

Vijciema pagasta bibliotēka

„Druvas”, Vijciema pagasts,

Valkas novads, LV- 4733

 

Mob.tālr. 27326139

E-pasts: vijciemabiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Aija Brasle

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-17:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

Katra mēneša pirmā sestdiena 9:30 - 13:30

 

 

Vijciema bibliotēkai turpat kaimiņos atrodas bērnudārza grupiņa, ar kuru laika gaitā izveidojusies veiksmīga sadarbība. Galvenokārt kopā darbojamies projektā "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija". Vijciemā ir interesanti tūrisma apskates objekti, piemēram, luterāņu baznīca un čiekurkalte, par kurām materiāli atrodami arī bibliotēkā. Katru gadu septembrī Vijciemā notiek Muižas svētki, kuros aktīvi iesaistās bibliotēka, rīkojot dzejas dienu.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv.

 

Zvārtavas pagasta bibliotēka

Luturskola, Zvārtavas pagasts,

Valkas novads, LV-4735

 

Tālr: 22034783

E-pasts: zvartavasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Ineta Namniece

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00–16:00

Otrdiena 8:00-16:00

Trešdiena 8:00-12:00

 

Zvārtavas pagasta bibliotēka atrodas skaistā vietā - visapkārt lauki un meži. Bibliotēkā notiek daudz un dažādas vietējo iedzīvotāju hobiju izstādes. Savukārt sadarbībā ar sociālo darbinieci notiek radošās darbnīcas bērniem. Vienu reizi mēnesī bibliotekāre ar grāmatām dodas uz vietējo skolu.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .