Smiltenes novada publiskās bibliotēkas

“Pašvaldības māja”, Bilska,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 29405936

E-pasts:

bilskasbiblioteka@smiltene.lv

Bibliotēkas vadītāja:

Malda Pabērza

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-15:00

Otrdiena 8:00-15:00

Trešdiena 8:00-15:00

Ceturtdiena 8:00-15:00

Piektdiena 8:00-15:00

 

Katra mēneša pirmā pirmdiena - metodiskā diena

 

Katra mēneša pēdējā pirmdiena - tīrības diena

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturaskarte.lv

 

Jūsu apmeklējumu bibliotēkā gaida grāmatas, laikraksti, žurnāli, datori, internets, latviešu filmas, galda spēles, izstādes, pasākumi, Sniegbaltīte un septiņi rūķīši, kā arī smaidoša un laipna bibliotēkas vadītāja.

 

Par novadpētniecības darbu bibliotēkā var lasīt šeit.

 

 

Bilskas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Loberģos

 

„Mūri”, Bilskas pagasts,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 29157594

E-pasts: lobergubiblioteka@smiltene.lv 

Bibliotekāre: Dzintra Fridrihsone

Darba laiks:

Otrdiena 8:00-15:00

Trešdiena 8:00-15:00

 

Ceturtdienās grāmatas pienes mājās.

 

“Tautas nams”, Mēri, Bilskas pag.,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 25650275

E-pasts:birzulubiblioteka@smiltene.lv

Bibliotēkas vadītāja: Vija Meistere

Darba laiks:

Otrdiena 9:00–18:00

Trešdiena 9:00–18:00

Sestdiena 9:30–11:00

 

no 13:00 līdz 14:00 pusdienlaiks

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturaskarte.lv. 

 

Birzuļu bibliotēka vislielāko vērību pievērš tieši pirmsskolas vecuma bērnu literatūras iegādei, tās popularizēšanai, lasītprieka atbalstam un rosināšanai. Mazajiem lasītājiem ļoti patīk uzturēties Birzuļu bibliotēkā, jo pie mums notiek dažāda veida izglītojoši un izkalaidējoši pasākumi. 

 

Par novadpētniecības darbu bibliotēkā var lasīt šeit.

Cēsu iela 13, Blomes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4707

Tālr: 64772892

E-pasts: blomesbiblioteka@smiltene.lv 

Bibliotēkas vadītāja: Alda Meldere

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-17:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturaskarte.lv

 

Skolas dienās te nemeklējiet mieru un klusumu, jo bibliotēka atrodas vienā ēkā ar skolu. Starpbrīžos un pēcpusdienās te mudž un ņudz. Neskatoties uz to, šeit lieliski sadzīvo bērni un pieaugušie. Dažbrīd kāda no bibliotēkas telpām pārvēršas par kinozāli, dažbrīd par izstāžu zāli, bet citreiz par omulīgu vietu radošām darbnīcām.Starp citu, te ir arī vieta, kur mierīgi pasēdēt un pašķirstīt jaunākos žurnālus vai pārskatīt epastu, paspēlēt datorspēles vai galda spēles. Laipni gaidīts ikviens!

Rīgas iela 71, c. Vidzeme,

Brantu pagasts,  Smiltenes novads, LV-4729

Tālr: 26957547

E-pasts: brantubiblioteka@smiltene.lv

Bibliotēkas vadītāja: Līga Skujiņa

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-16:00

Otrdiena 8:00-16:00

Trešdiena 8:00-16:00

Ceturtdiena 8:00-16:00

Piektdiena 8:00-16:00

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturaskarte.lv

 

Brantu bibliotēka ir vieta, kur tiek nodrošināta informācijas pieejamība un izmantošana iedzīvotājiem. Bibliotēka ir vieta, kur lasīt grāmatas, žurnālus, paceļot internetā, mācīties un atpūsties. Brantu bibliotēka nodrošina pieeju reģionālajam elektroniskajam kopkatalogam, elektroniskajām datu bāzēm "Letonika", "Lursoft", portālam www.filmas.lv.

Tilta iela 5, Grundzāles pagasts,

Smiltenes novads, LV-4713

Tālr: 25769055

E-pasts: grundzalesbiblioteka@smiltene.lv 

Bibliotēkas vadītāja: Ilona Briede

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-18:00

Otrdiena 15:00–18:00

Trešdiena 8:00–18:00

Ceturtdiena 8:00-18:00

Piektdiena 13:00–17:00

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturaskarte.lv

 

Grundzāles bibliotēkas mājīgās un gaišās telpas atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, pastu, ambulanci. Bibliotēka ir arī vieta, kur iespējams satikties, palasīt žurnālus un vietējo laikrakstu “Ziemeļlatviju”, lietot datorus, bezmaksas internetu, noskatīties filmas vai vienkārši atpūsties. Par maksu bibliotēkas apmeklētājiem ir iespējama dokumentu printēšana, kopēšana, skenēšana un brošēšana (ar spirāli).

 

Bibliotēkā ir atsevišķa telpa bērniem un jauniešiem, kur viņi satiekas pēc stundām, spēlē galda spēles, lasa žurnālus un izmanto Wi-Fi.

 

Ikviens laipni aicināts un gaidīts Grundzāles bibliotēkā!

 

Ezera iela 2a, Launkalnes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4718

Tālr: 64707466

E-pasts: launkalnesbiblioteka@smiltene.lv 

Bibliotēkas vadītāja: Inese Pēča

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-16:00

Otrdiena 8:00-16:00

Trešdiena 8:00-16:00

Ceturtdiena 8:00-16:00

Piektdiena 8:00-12:00

 

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturaskarte.lv.

 

Launkalnes bibliotēka ir vieta, kur var ne tikai izvēlēties lasāmvielu līdzi ņemšanai vai palasīt jaunāko presi, izmantot internetu, saņemt kopēšanas un printēšanas pakalpojumus, bet arī vieta kur pavadīt arī brīvo laiku, uzspēlējot galda spēles. Bibliotēkā ir pieejami materiāli par Launkalnes pagasta vēsturi. 

Palsmanes pagasta kultūras nams,

Smiltenes novads, LV-4724

Tālr: 64773879

E-pasts: palsmanesbiblioteka@smiltene.lv 

Bibliotēkas vadītāja: Vingra Bērtiņa

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-17:00

Otrdiena 8:00-17:00

Trešdiena 8:00-17:00

Ceturtdiena 8:00-17:00

Piektdiena 8:00-17:00

 

Pusdienu pārtraukums

12:00-13:00

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturaskarte.lv.

 

Smiltenes novada bibliotēkas Palsmanes bibliotēka atrodas pagasta kultūras namā. Bibliotēkā var iepazīties  ar jaunākajām grāmatām un žurnāliem, izmantot bezmaksas interneta pieslēgumu, kā arī izbaudīt galda spēļu azartu un prieku. Lai piepildītu garos rudens un ziemas vakarus ar smiekliem un jaukiem atpūtas mirkļiem, bibliotēka piedāvā jaunākās  latviešu spēlfilmas un multiplikācijas filmas bērniem, kā arī latviešu filmu klasikas izlasi. Bibliotēkā regulāri var iepazīties ar radošu palsmaniešu darbu izstādēm, kā arī ar kaimiņu pagastu un novadu  aktīvu personību darbiem.

Baznīcas laukums 13, Smiltene,

Smiltenes novads, LV-4729

Tālr: 64772334

E-pasts: biblioteka@smiltene.lv

Mājas lapa: http://smiltenesbiblio.blogspot.com/

Bibliotēkas direktore: Inta Mežule

Darba laiks:

Pirmdiena 11:00-18:00

Otrdiena 11:00-18:00

Trešdiena 11:00-18:00

Ceturtdiena 11:00-18:00

Piektdiena 11:00-18:00

Sestdiena 9:00-15:00

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturaskarte.lv.

 

Par novadpētniecības krājumu bibliotēkā.

  

Bērnu literatūras nodaļa

Gaujas iela 1

Tālr. 64774839

E-pasts: bernubiblioteka@smiltene.lv

Mājas lapa: http://spbbernunodala.blogspot.com/ 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-17:00

Otrdiena 10:00-17:00

Trešdiena 10:00-17:00

Ceturtdiena 10:00-17:00

Piektdiena 10:00-17:00

Oktobra iela 13, „Variņi”,

Smiltenes novads, LV-4726

Tālr: 64722347

E-pasts: varinubiblioteka@smiltene.lv 

Bibliotēkas vadītāja: Mudīte Pavasare

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-17:00

Otrdiena 8:00-17:00

Trešdiena 8:00-17:00

Ceturtdiena 8:00-17:00

Piektdiena 8:00-17:00

 

Pusdienu pārtraukums

12:00-13:00

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturaskarte.lv.

 

Variņu bibliotēkā ir organizēts kvalitatīvs novadpētniecības darbs. Tas sākts 1961. gadā, materiāli sistematizēti pa tēmām hronoloģiskā secībā novadpētniecības albumos. Atsevišķi albumi veltīti pagasta ievērojamiem cilvēkiem, piemēram, Ēvaldam Viļumsonam un Jānim Krasņickim, kas vadīja kopsaimniecību "Oktobris". Tuvāk ar novadpētniecības darbu var iepazīties šeit.

Bibliotēka aktīvi iesaistās arī sieviešu klubiņa "Saulespuķe" aktivitātēs.