21.01.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka 2019. gadā

Aizvadītais gads bibliotēkā bijis gana interesants un notikumiem bagāts.


2019. gadā bibliotēkā reģistrēti 1505 lasītāji, iegādātas 1159 jaunas grāmatas, bijuši pieejami 45 nosaukumu preses izdevumi. Šajā gadā tika uzsākta arī ilgi gaidītā bezmaksas e-grāmatu izsniegšana bibliotēkā reģistrētiem lasītājiem. Interneta vietnē 3td.lv sev izdevīgā laikā un ikvienā pasaules vietā, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai datoru ar interneta pieslēgumu, var lasīt dažāda žanra literatūru. Šis pakalpojums pieejams arī šogad. Grāmatu klāsts nav īpaši plašs, taču, jo vairāk būs interesentu, jo daudzveidīgāks kļūs arī piedāvājums. Latvijas publiskajās bibliotēkās šo pakalpojumu nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), izmantojot tehnoloģiju uzņēmuma Tieto Latvia izstrādāto platformu.


Bibliotēkas jaunākajiem lasītājiem bija lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas un iemaņas sestdienu pasākumu ciklā “Bērnu rīts”. Šie pasākumi ieved bērnus, kā arī viņu vecākus bibliotēkā, kur ir plašas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Bērnu literatūras nodaļā 2019.gadā viesojušās izcilas rakstnieces – rotaļpūcītes Ucipuci autore Zane Zusta un dzejniece, grāmatu redaktore Inese Zandere.


Iepriekšējais gads ir bijis nozīmīgs ar lieliskiem sadarbības piemēriem. Aprīlī kopā ar bibliotēkas grāmatu čemodānu Čemiņu noticis J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas kora klases audzēkņu koncerts “Reiz bija”, kurā skanēja dziesmas ar dzejnieka O.Vācieša vārdiem. Maijā Bērnu literatūras nodaļa kopā ar Valkas novada Tūrisma un informācijas biroju vadīja interešu grupu "Kam tā miga tiks?", kurā tika apgūta skatuves māksla, aktiermeistarība un izrādes noformēšana stāstam par diviem lāčiem. Šīs nodarbības notika Valkas J.Cimzes ģimnāzijas projektu dienu "Ja Tu dari, tad Tu vari!" ietvaros.


Paldies visiem bibliotēkas atbalstītājiem: grāmatu dāvinātājiem, rokdarbniekiem, māksliniekiem, foto meistariem, kuri savus darbus izstādīja bibliotēkā, kolekcionāriem, ceļotājiem, kuri neklātienē aizveda mūs uz tālām zemēm, rakstniekiem un dzejniekiem par saturīgiem un emocionāli piepildītiem tikšanās pasākumiem.
Paldies sakām arī tiem, kuri aizvadītajā gadā nesuši uz bibliotēku interesantas fotogrāfijas un atgādinājuši saistošus faktus, kas izmantoti novadpētniecības izstāžu veidošanā. Pēc Zitas Gailes ierosmes varējām uzzināt, kā notika Zviedrijas karaļa Gustava V sagaidīšana Valkas stacijā 1929. gadā. Paldies Edgaram Gailem par iespēju ieskatīties vectēva Arvīda Gailes atmiņās! Pateicoties Vijas Meisteres un Sarmītes Zutes saglabātajām fotogrāfijām un piemiņas lietām, iepazinām kādreizējās Valkas arodskolas, ielūkojoties Arvīda Zigismunda Meistera atmiņu pierakstos. Jauks pasākums bibliotēkā bija “Vakarēšana ar akmeni”, kurā atcerējāmies advokātu un literātu Kārli Bisenieku. Paldies viņa mazdēlam Gaidim Bogdanovam par iespēju tuvāk iepazīt šo neparasto valcēnieti! Paldies Rasmai Mitriņai un Diānai Čečiņai par fotogrāfijām no viņu skolas gadiem Valkā! Šajā gadā skola svinēs savu simtgadi, tāpēc priecāsimies arī par citu valcēniešu skolas laiku fotogrāfijām, kas būtu vērtīgs papildinājums novadpētniecības krājumam.


Esam kopā 2020. gadā, iepazīstot pasauli un sevi, veidojot Valkas novadu par vietu, kuru katram gribētos saukt par mājām!

 


Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktores p.i. Līga Rozīte

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.