08.11.2019
Smiltenes, Strenču un Valkas novada bibliotēku darbinieku seminārs

Seminārs notiks 2019. gada 14.novembrī Valkas novada Centrālās bibliotēkas telpās Rīgas ielā 22, Valkā.

 

Darba kārtība:

9.00 – 10.00 Ierašanās, rīta kafija.

 

10.00 – 10.30 Kolēģu sumināšana dzīves un darba jubilejās.

 

10.30 - 10.45 Aktualitātes metodiskajā darbā: metodiķu seminārā redzētais un dzirdētais. Aija Rudīte, Valkas NCB galvenā bibliotekāre, metodiķe.

 

10.45 – 11.05 Seriālizdevumu norakstīšana BIS Alise. Dace Pasopa, Valkas NCB Kataloģizācijas un automatizācijas  nodaļas vadītāja.

 

11.05 – 11.30 Lasītveicināšanas programma “Grāmatu starts” Valkas novadā 2018. un 2019.gadā: pieredze, ieguvumi, piedāvājums. Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība valstī un Valkas reģionā jau trešo gadu: norise un izaicinājumi. Una Grāve, Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre.

 

11.30 – 11.50 Konkursa “Informācija par krājuma vienībām un to kustību, izmantojot BIS Alise iespējas” rezumējums. Dace Pasopa, Valkas NCB Kataloģizācijas un automatizācijas  nodaļas vadītāja.

 

11.50 – 12.50 Garšīgais prātam un vēderam Valkas novadā. Valkas Tūrisma informācijas biroja vadītāja Diāna Aņina

 

Informāciju sagatavoja Aija Rudīte

Valkas NCB galvenā bibliotekāre, metodiķe

tālr.64722965

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.