20.02.2018
Drošības policijas rekomendācijas bibliotekāriem

Drošības policijas rekomendāciju būtība – terorisma risku mazināšanai Drošības policija aicina Latvijas bibliotekārus pievērst uzmanību apmeklētāju pastiprinātai interesei par islāmu un vardarbību saturošu video materiālu vērošanai internetā.

 

LNB Bibliotēku attīstības centrs ir apkopojis pieejamo informāciju un vērš bibliotekāru uzmanību uz šādiem aspektiem:

  1. Bibliotekāri ir aicināti pievērst uzmanību un sazināties ar Drošības policiju, ja personas uzvedībā vai ārējā izskatā ir atpazīstamas radikalizācijas pazīmes;
  2. Radikalizācija, kas ir terorisma pamatā, var skart jebkuru cilvēku, bet visvairāk tai pakļaujas jaunieši. Galvenās radikalizēšanās pazīmes: pārmaiņas uzvedībā, vēlme kļūt par vienpati, pēkšņas pārmaiņas vizuālajā izskatā, pastiprināta interese par islāma radikālajām interpretācijām, Rietumvalstu vērtību noliegšana, pastiprināta interese par notikumiem Sīrijā, Irākā un teroristisko organizāciju Islāma valsts, interese par šaujamieročiem, sprāgstvielām, paramilitāra rakstura treniņiem, kā arī aizraušanās ar vardarbīgām videospēlēm, grupējuma Islāma valsts logo demonstrēšana un nēsāšana uz apģērba;
  3. Drošības policija norāda, ka īpaši aktuāli tas varētu būt lauku rajonos – pagastos, kur savi jaunieši pazīstami un rīcības izmaiņas uzreiz pamanāmas, turklāt ekonomiskās situācijas dēļ laukos biežāk internets tiek izmantots tieši bibliotēkā;
  4. Jāņem vērā, ka neviena no minētajām pazīmēm nav pilnīgs apstiprinājums radikalizācijai; katrs gadījums ir individuāls un tā izvērtēšanā jāņem vērā identificējamo pazīmju kopums. Bibliotekāra uzdevums – identificēt un pievērst uzmanību iepriekš minētajām pazīmēm; 
  5. Jāizvērtē vairāku pazīmju kopums, nevis konkrētas intereses, piemēram, vēlme iepazīt Korānu vai citus ar islāmu saistītus informatīvus materiālus; 
  6. Drošības policijas informēšana par personas iespējamu pievēršanos radikālajam islāmam nepārkāpj personas datu aizsardzības normas. Bibliotekāra uzdevums ir informēt Drošības policiju tikai par konkrētu faktu, nav jāveic nekādas citas aktīvas darbības, piemēram, arestēšana, tālāka izmeklēšana, izsekošana. Personas identitāti vēlams noskaidrot, tādējādi atvieglojot Drošības policijas darbu šīs personas identificēšanā, taču, ja tādēļ  ir jāiesaistās kādās bīstamās darbībās, tad labāk to nedarīt, jo bibliotēkas darbinieka drošība ir liekama pirmajā vietā;
  7. Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bibliotēkās ir aizliegts izplatīt, augšuplādēt vai paust informāciju, kas rosina uz vardarbību. Ja kāds to dara, tad apzināti pārkāpj lietošanas noteikumus. Starptautiskajos bibliotēku nozares dokumentos – vadlīnijās un bibliotēku politikā – akcentēts, ka bibliotēkas ir visdemokrātiskākā institūcija iedzīvotāju vispārējai piekļuvei informācijai, zināšanām, kultūras vērtībām, kā arī viens no mehānismiem ANO vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un Latvijas Republikas Satversmē noteikto informācijas pieejamības tiesību īstenošanai. Savukārt informēšana par iespējamām radikalizācijas pazīmēm ir pilsoniskais un individuālais ieguldījums valsts drošības garantēšanā.

 

Pielikumā – Drošības policijas prezentācija.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.