03.10.2017
Bibliotēku darbinieku seminārs Plāņu pagastā

12. oktobrī Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā notiks Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotēku darbinieku seminārs.

 

Darba kārtība:

 

10:00 Iepazīstam Jaunklidža bibliotēku. (Stāsta, rāda bibliotēkas vad. Līga Rābante.)

 

10:30 "IFLA jaunpienācējiem: iespēja, dalība, iedvesma” (Līga Vītola, Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre.)

11:00 Novadpētniecība- sajust, saprast, darīt.

Iespaidi bibliotēku novadpētniecības konferencē Madonā. (Alda Liuke, Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe.)
Starts novadpētniecības konkursam “Mana pagasta stāsts Latvijas 100-gadei” (Jana Čākure, Valkas NCB galvenā bibliotekāre.)

 

11:40 Konkursa “Ziņas par krājumu, izmantojot BIS Alise iespējas” rezumējums un secinājumi. (Dace Pasopa, Valkas NCB kalaloģizācijas un automatizācijas nod. vad.)

 

12:00-13:00 Domu apmaiņa-idejas, plāni, redzējums turpmākajam darbam.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.