25.10.2018
Bibliokuģis ar devīzi “Meklējiet jūras ābeci bibliotēkās!” viesosies Valkā

 

Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” ir Salacgrīvas bibliotēkas ideja. Bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” komanda ir gatava ieinteresēt jauniešus lasīt grāmatas, apmeklēt bibliotēku un kļūt par jūrniekiem.

 

Bibliokuģa Bocmanis ir Krišjāņa Valdemāra dzīvesziņas pētnieks Gints Šīmanis. Viņs laikā no septembra līdz pat Ziemassvētkiem apmeklēs Vidzemes 28 novadu 28 bibliotēkas ar devīzi “Meklējiet jūras ābeci bibliotēkās!”.

 

Nodarbības sadalītas tematiskos lokos “Visas upes plūst uz jūru” un aptvertās bibliotēkas apņem visu Vidzemi.

Katrā no 28 bibliotēkām notiks pasākums, uz kuru aicināti vietējās skolas skolēni. Nodarbības saturs – grāmatu lasīšana un jūrniecības arods saistībā ar Krišjāni Valdemāru, kurš bija gan pirmās publiskās bibliotēkas dibinātājs, gan pirmās jūrskolas dibinātājs.

 

31.oktobrī pl.14.00 Valkas novada centrālā bibliotēkā notiks 7.tematiskais loka pasākums “Kantrī dzimis Smiltenē!” (pasākuma ilgums 1h).

 

Skolēnu uzrunāšana caur Krišjāņa Valdemāra prizmu satur kultūrizglītības zināšanas. Jau Kr.Valdemārs savā dzīves laikā saprata, ka izglītības un kultūras pamats ir grāmata, kas maksimāli jātuvina visplašākajam interesentu lokam. Krišjānis Valdemārs kā 1.publiskās bibliotēkas un 1.latviešu jūrskolas dibinātājs.

Projekta mērķis – ieinteresēt bērnus lasīt grāmatas, padomāt par mācīšanos par jūrnieku.

 

Lai šī informācija saistībā ar Kr.Valdemāru nebūtu tikai “sausa”, saruna būs dialoga veidā starp viesiem un vietējiem skolēniem. Pirms tikšanās skolēni ir saņēmuši jautājumus, sagatavojuši atbildes. Katra pasākuma pēdējās 10 minūtēs tiks rādīta Ginta Šīmaņa veidotā videofilma “Valdemārs par Valdemāru”.

 

Bibliokuģa deviņos tematiskajos lokos jauniešus uzrunās izvēlēties ar jūrniecību saistītus arodus, mācības turpinot Rīgas jūrskolā, Liepājas Jūrniecības koledžā vai Latvijas Jūras akadēmijā.

 

Projekta “Meklē jūras ābeci bibliotēkās!” atbalstītāji – Vidzemes kultūras programma, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Valsts meži.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.