12.04.2019
Baltā galdauta svētki Valkas novadā

Baltā galdauta svētki kopš 2016. gada ir jauna tradīcija 4. maijā – Latvijas otrajai dzimšanas dienai jeb datumam, kurā Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

 

Aicinām visus novada iedzīvotājus 4. maijā plkst. 12.00 sanākt kopā Valkas Mākslas skolā un svinēt Baltā galdauta svētkus, atcerēties un dalīties savās atmiņās un stāstos par dzimtu, kopienu un mūsu Latviju.

 

Mūsu novadā Baltā galdauta svētku mērķis ir uzrunāt, iesaistīt un saliedēt visus novada iedzīvotājus, vienlaikus padziļinot izpratni par Latvijas valsti, tās veidošanos, vēsturi un kultūru.

 

Lai iepazītu Latvijas vēsturisko kultūras un arhitektūras mantojumu, šogad piedāvājam tikties ar fotogrāfu un kultūras pieminekļu pētnieku, grāmatas “Muižas Latvijā” autoru Vitoldu Mašnovski. V.Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas “Muižas Latvijā” vairāku sējumu izdevums tika radīts kā veltījums Latvijas valsts simtgadei ar  mērķi, apkopojot muižu izpētes materiālu arhīvus un fotofiksācijas, koncentrētā veidā atspoguļot Latvijas muižu vēsturi, arhitektūru un mākslu.

 

Pasākuma apmeklētājiem noteikti būs interesanti iepazīt tuvākās kādreizējā Valkas apriņķa muižas Aumeisteros, Blomē, Brantos, Ērģemē, Ēvelē, Gaujienā un Grundzālē.

 

V.Maškovskis ir sastādījis arī četru sējumu izdevumu “Latvijas luterāņu baznīcas”. Cerams, ka šī tikšanās rosinās apmeklētājus tuvāk iepazīt Latvijas kultūrvēsturi un skaistākās vietas ar muižām un baznīcām. Šī tikšanās būs saistoša tiem, kuri interesējas par savu novadu, meklē savas saknes, kā arī aizraujas ar Latvijas muižu, baznīcu un piļu apceļošanu.

 

Maijā Valkas novada Centrālās bibliotēkas novadpētniecības stendā būs skatāma izstāde par muižām Valkas apkārtnē.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.