16.11.2018
Lepojamies ar kolēģēm - bibliotekārēm!

Valsts svētku laikā, kad tiek pasniegti atzinības raksti un apbalvojumi, sveicam kolēģes - bibliotekāres - ar īpašo svētku brīdi un vēlam raitu darba soli arī turpmāk!

 

16.novembrī Strenčos svinīgā pasākumā "Latvieša ceļš" īpašas piemiņas zīmes un balvu Latvijas simtgadē saņems Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Kosmane par personīgu devumu iestādes attīstībā un iestādes ieguldījumu novada izaugsmē.

 

17.novembra koncertā "Mana dziesma Latvijai" sveiks un teiks paldies Palsmanes bibliotēkas vadītājai Vingrai Bērtiņai par godprātīgu darbu un aktīvu līdzi darbošanos pagasta ikdienas dzīvē.

 

18.novembrī Latvijas simtgades svinībās "Saules mūžu Latvijai" Smiltenes novada dome pasniegs goda rakstu Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekārei Zojai Nikolajevai par nopelniem un ieguldījumu kultūrā. Pateicības rakstu par godprātīgu darbu un par ieguldījumu kultūrā un izglītībā saņems arī Smiltenes novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Sanita Lārmane.

 

 

Sveic Valkas novada Centrālās bibliotēkas kolēģi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.