14.06.2019
Ieskatoties senākos laikrakstos... "Tālavietis"

Vēlies kaut ko palasīt par saviem tuviniekiem vai nozīmīgiem notikumiem pagājušajos laikos? Tagad tas ir vienkārši! Šo iespēju sniedz Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas portāls periodika.lv, kurā pieejami vairāk kā 3000 periodiskie izdevumi.

 

Vasaras mēnešos – jūnijā un jūlijā iepazīstinām ar Vidzemes laikrakstu “Tālavietis”, kurš iznāca no 1941. līdz 1944. gadam un stāstīja arī par notikumiem Valkas apriņķī.  

 

 

Piedāvājam ieskatīties laikraksta numuros, kas iznākuši tieši pirms 75 gadiem jūnijā un jūlijā. Šajā laikā turpinās Otrais pasaules karš un kara darbība tobrīd nāk aizvien tuvāk Latvijai.

 

Jau pašos pirmajos numuros iespiesti svarīgi paziņojumi. Sakarā ar aizkavējušos kartupeļu stādīšanu visi iedzīvotāji-neražotāji norīkoti stādīšanas darbā, jo rudenī būs jāuzrāda apliecības, lai saņemtu kartupeļu neražotāju devas.

 

Otrs svarīgs paziņojums – Valkas apriņķī noteikts vispārējais aizlieguma laiks. Vasarā tas ir no plkst. 23.00-3.00. 

Ar 1. jūniju civilsatiksmei slēgta Latvijas un Igaunijas robeža. Lai šķērsotu to, nepieciešama īpaša atļauja, un tas iespējams vien tad, ja ceļojums notiek militārās interesēs.

Neskatoties uz kara laiku, ļaudis atzīmē Vasarsvētkus. Kad saule kāpj kalnā, svin Jāņu dienu. Bet "ziedu smaržas un vasaras tveices piesātinātajās dienās draudzes svin tradicionālos kapu svētkus". 

Valkas koris diriģenta Vilciņa vadībā piedalās Dziesmu svētkos Valmierā. Tie veltīti Dikļu Dziesmu svētku 80 gadu atcerei. 

 

Šajās dienās tiek atzīmēta arī Jāņa Cimzes 130. dzimšanas diena. Laikraksts dažās rindās pakavējas pie latviešu skolu tēva dzīves gaitām – visa viņa dzīve bijusi viena vienīga kalpošana savai tautai. Cimze aicinājis audzēkņus: „Kalpojiet savai tautai aiz mīlestības." Tas jāstāda goda vietā mūsu un arī turpmākos laikos.

Valkā, tāpat kā citur Vidzemē, 14. jūnijā visās iestādēs un darba vietās piemin aizvestos tautiešus. Dievkalpojums paredzēts Lugažu baznīcā.

 

Šajos laikos 22. jūnijā svinam Varoņu piemiņas dienu, kad atceramies Cēsu kaujas Latvijas brīvības cīņu laikā 1919. gadā. Savukārt 1944. gadā šajā dienā svinēta vācu-latviešu tautu draudzības diena, jo pirms trīs gadiem latviešu tautai "pēc baigās nakts pavēries ceļš un ticība jaunai dzīvei un nākotnei". Valkas apriņķa vecākā A. Gailīša aicināti, svētkos kopā pulcējušies vietējo iestāžu vadošie darbinieki. 

Kādā no avīzes numuriem interesanta publikācija par atsevišķu iestāžu darbinieku nelaipno izturēšanos pret apmeklētājiem. Šai sakarībā Valkas apriņķa vecākais A. Gailītis norādījis, ka šāda parādība uz stingrāko ir apkarojama. Darbiniekiem jābut pieklājīgiem, laipniem un pretimnākošiem. Neviens darbinieks, kas ieņem kādu uzticētu vietu publiskā darbā, nevar sapīkt, ka tā ir viņa personīga lieta, bet gan ikviens kalpo sabiedrībai.
Gluži kā nesen – arī pirms 75 gadiem aiz nenoskaidrotiem iemesliem izcēlies ugunsgrēks Tēraudkolā jeb toreiz – Valkas Ādama Tērauda pamatskolas ēkā. Izdegušas iekštelpas un jumts.
 

Tomēr nevar aizmirst, ka ir kara laiks. Katrā laikraksta numurā publicētas ziņas no frontes. Kartēs var sekot līdzi kara darbībai. Tiek gaidīta vācu armijas uzvara, no fotogrāfijām lielākoties pretī raugās smaidīgi karavīri. Taču pēdējā jūlija numurā iespiests raksts ar nosaukumu "Lielā pārbaudījumu stunda situsi! Boļševiku ordas iebrukušas Latvijā!".

Avīze atgādina, kā  jāsagatavojas ienaidnieka uzlidojumam. Pie pretgaisa aizsardzības pirmkārt svarīga stingra aptumšošanas priekšrakstu ievērošana. Kas neievēro šo aizliegumu, apdraud ne tikai pats sevi, bet arī pārējo sabiedrību.

 

Visi latvieši tiek aicināti iesaistīties aizsargu organizācijā, lai pildītu savu pienākumu pret tēvzemi.

 

Latviešu biedrība "Līdumnieks" Rīgā visus aicina: "Mēs nedrīkstam šaubīties par uzvaru, kaut arī tumšākas brīžiem kļūst debesis, kaut arī lielākas grūtības spiež mūsu plecus."

Valkas apriņķa LJO vadītājs V. Bērzups apkārtnes jauniešus saaicinājis Valkas ugunsdzēsēju zālē, lai informētu 1928. g. dzimušos jaunekļus, vecākus un sabiedrību. Pēc radiopriekšlasījuma noklausīšanās sniegti plašāki paskaidrojumi, norādot, ka gaisa spēku dienests ir jaunatnes spējām piemērots.

 

 

Kā jau visos laikrakstos – šo to par tā laika dzīvi Valkā var uzzināt arī no sludinājumiem.

 

 

 

 

Lasiet un uzzināsiet arī tādus interesantus faktus, kā cēlusies „dzeramnauda”, kamdēļ Baltijas jūras ūdens ir zaļš un vai sliekas dzied!

 

Laikraksta “Tālavietis” numuri atrodami LNB digitālajā bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.